Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Laslo Kraus Programski jezik C
sa rešenim zadacima

Deseto, prošireno izdanje

Usaglašeno sa standardom C18


10. izdanje

9. izdanje

8. izdanje

7. izdanje

6. izdanje

5. izdanje

4. izdanje

3. izdanje

2. izdanje

1. izdanje

Ova knjiga predstavlja udžbenik za programski jezik C za široki krug čitalaca. Knjigu mogu da koriste i početnici u programiranju, ali je vrlo korisna i za profesionalne programere kojima jezik C nije osnovni programski jezik u profesionalnoj delatnosti.

Programski jezik C izložen je u obimu koji može da zadovoljava i naprednije neprofesionalne programere. Od sadržaja prateće standardne biblioteke funkcija prikazani su samo važniji delovi.

U knjizi se maksimalno koriste principi strukturiranog programiranja. Pored toga, posebna pažnja je posvećena i inženjerskim aspektima programiranja. Nije dovoljno da program rešava zadati problem već treba da bude i „lep”, razumljiv, da troši što manje memorije i da bude što efikasniji.

Svi programi koji se nalaze u ovoj knjizi potpuni su u smislu da mogu da se izvršavaju na računaru. Provereni su na nekoliko računara korišćenjem nekoliko različitih prevodilaca za jezik C.

Sadržaj:
 1. Uvod
 2. Podaci
 3. Operatori
 4. Naredbe
 5. Nizovi
 6. Pokazivači
 7. Znakovi
 8. Funkcije
 9. Pretprocesor
 10. Strukture
 11. Datoteke

Izvorni tekstovi programa u knjizi:
Ispravke uočenih grešaka u knjizi:

Akademska misao, Beograd, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008, 2012, 2014, 2020
Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1998
Mikro knjiga, Beograd, 1992

         
Autor: Laslo Kraus
E-pošta: kraus@etf.rs

Copyright © 2020, Laslo Kraus
Poslednja revizija: 10.6.2016.