Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Laslo Kraus Rešeni zadaci
iz programskog jezika C++

Šesto, prerađeno izdanje (u pripremi)

Usaglašeno sa standardom C++20


6. izdanje

5. izdanje

4. izdanje

3. izdanje

2. izdanje

1. izdanje

Ova zbirka zadataka je pomoćni udžbenik za učenje programiranja na jeziku C++. Zadaci prate gradivo autorove knjige Programski jezik C++ sa rešenim zadacima. Podrazumeva se, kao i u toj knjizi, da je čitalac savladao programiranje na jeziku C. Zbirka je namenjena za upotrebu u fakultetskoj nastavi, ali može da se koristi i za samostalno produbljivanje znanja iz programiranja.

Rešenja svih zadataka su potpuna u smislu da priloženi programi mogu da se izvršavaju na računaru. Pored samih tekstova programa priloženo je samo malo objašnjenja, prvenstveno u obliku slika i formula. Očekuje se da će izvođač nastave dati dodatna usmena objašnjenja slušaocima. Uz malo više napora zadaci mogu da se shvate i samostalno. Uz svaki program dat je i primer izvršavanja da bi se olakšalo razumevanje rada programa.

Kroz zadatke, pored elemenata samog jezika, prikazani su osnovni principi objektno-orijentisanog programiranja: sakrivanje podataka, ponovno korišćenje koda, nasleđivanje i polimorfizam. Prikazani su i najčešće korišćeni postupci u programiranju: pretraživanje i uređivanje nizova, obrada znakovnih podataka, rad s bitovima, rad s dinamičkim strukturama podataka (kao što su liste i stabla) i rad s datotekama. Posebna pažnja posvećena je i inženjerskim aspektima programiranja: preglednosti, razumljivosti i efikasnosti.

Sadržaj:
  1. Pripremni zadaci
  2. Proširenja jezika C
  3. Klase
  4. Preopterećivanje operatora
  5. Izvedene klase
  6. Izuzeci
  7. Generičke stvari
  8. Lambda izrazi
  9. Standardna biblioteka
  10. Ulaz i izlaz

Izvorni tekstovi programa u zbirci:
Ispravke uočenih grešaka u zbirci:

Akademska misao, Beograd, 2004, 2006, 2011, 2014, 2016, 2020

         
Autor: Laslo Kraus
E-pošta: kraus@etf.rs

Copyright © 2020, Laslo Kraus
Poslednja revizija: 10.11.2020.