Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Laslo Kraus

Programski jezik C sa rešenim zadacima

Ispravke uz peto izdanje


Mesto Pogrešno Ispravno
strana: 7
slika 1.4
strana: 23
red: ↑6
eksponent prikazanog broja manji od 4 eksponent prikazanog broja manji od −4
strana: 26
red: ↑19
U ovom slučaju, prvim pozivom funkcije printf samo se sažeto ispiše a,b? da bi korisnik znao da treba da unese dva podatka. U ovom slučaju, prvim pozivom funkcije printf ispiše se zahtev korisniku da unese dva cela broja.
strana: 26
red: ↑5
Drugi poziv funkcije printf u programu 2.2 iza uvodnog teksta a+b= ispisaće vrednost promenljive c. Drugi poziv funkcije printf u programu 2.2 iza uvodnog teksta, kojim se objašnjava šta znači podatak koji sledi, ispisaće vrednost promenljive c.
strana: 68
red: ↑4
while (i < n) {
  s += i;
  i++;
}
s = 0; i = 1; while (i < n) { s += i; i++; }
s = 0; i = 1; while (i < n) s += i++;
while (i <= n) {
  s += i;
  i++;
}
s = 0; i = 1; while (i <= n) { s += i; i++; }
s = 0; i = 1; while (i <= n) s += i++;
strana: 79
red: ↑14
s+=i s+=i++
strana: 93
red: ↓9
iznosi 10×4=40 bajtova iznosi 10×8=80 bajtova
strana: 98
slika 5.2.b
red: ↓2
i<n-1 i<n
strana: 108
red: ↑10
u drugom primeru u trećem redu
strana: 115
red: ↑6
putchar ('\n'); printf ("\n");
strana: 120
red: ↑1
Stepenovanje simetrične matrice Transponovanje simetrične matrice
strana: 123
red: ↓21
u programu 6.4 u programu 6.5
strana: 137
red: ↑9
7.1 7.2
strana: 138
red: ↓1
7.1 7.2
strana: 139
red: ↓2
znak==\n znak=='\n'
strana: 171
red: ↑12
koje imaju parametre tipa float i double. koje imaju parametre tipa float i int.
strana: 177
red: ↓15
programom 8.11 programom 8.12
strana: 172
red: ↑2
(videti tačku 8.6.2) (videti tačku 8.2)
strana: 179
red: ↓2
bpar[i] vpar[i]
strana: 182
program 8.17
na više mesta
MAX N
citaj niz
pisi niz
fuzija nizova
MAX_N
citaj_niz
pisi_niz
fuzija_nizova
strana: 185
red: ↓16
programa 8.3 programa 8.17
strana: 208
red: ↓20
ograničenje u pristupanju elementima niza ograničenje u pristupanju elementima liste
strana: 213
program: 10.3
red: ↑3
const Kompl J  = {0, 1};
const Kompl C1 = {1, 0};
const Kompl C0 = {0, 0};
extern const Kompl J  = {0, 1};
extern const Kompl C1 = {1, 0};
extern const Kompl C0 = {0, 0};
strana: 215
red: ↓7 i ↓9
"%lf%lf%" "%lf%lf"
strana: 221
red: ↓1
Rezultat 10.1 prikazuje primer izvršavanja programa 10.1 čitanjem podataka iz datoteke lista.pod. Rezultat 10.2 prikazuje primer izvršavanja programa 10.5 čitanjem podataka iz datoteke lista.pod.
strana: 227
red: ↑12
Ove funkcije upisuju nisku tekst kao jedan red teksta u datoteku dat (fputs), odnosno ispisuju na glavnom izlazu (puts). Ove funkcije upisuju nisku tekst u datoteku dat (fputs), odnosno ispisuju na glavnom izlazu (puts) dodajući znak '\n' na kraju.

       
Autor: Laslo Kraus
E-pošta: kraus@etf.rs

Copyright © 2019, Laslo Kraus
Poslednja revizija: 17.5.2019ß.