Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Laslo Kraus Rešeni zadaci
iz programskog jezika C

Peto izdanje

Usaglašeno sa standardom C18


5. izdanje

4. izdanje

3. izdanje

2. izdanje

1. izdanje

Ova zbirka zadataka je pomoćni udžbenik za učenje programiranja na jeziku C. Zadaci prate gradivo autorove knjige Programski jezik C sa rešenim zadacima. Zbirka je namenjena za upotrebu u fakultetskoj nastavi, ali može da se koristi i za samostalno produbljivanje znanja iz programiranja.

Rešenja svih zadataka su potpuna u smislu da priloženi programi mogu da se izvršavaju na računaru. Pored samih tekstova programa priloženo je samo malo objašnjenja, prvenstveno u obliku slika i formula. Očekuje se da će izvođač nastave dati dodatna usmena objašnjenja slušaocima. Uz malo više napora zadaci mogu da se shvate i samostalno. Uz svaki program dat je i primer izvršavanja da bi se olakšalo razumevanje rada programa.

Kroz zadatke, pored elemenata samog jezika, prikazani su najčešće korišćeni postupci u programiranju: pretraživanje i uređivanje nizova, obrada znakovnih podataka, rad s bitovima, rad s dinamičkim strukturama podataka (kao što su liste i stabla) i rad s datotekama. Posebna pažnja posvećena je i inženjerskim aspektima programiranja: preglednosti, razumljivosti i efikasnosti.

Sadržaj:
  1. Operatori
  2. Naredbe
  3. Nizovi
  4. Pokazivači
  5. Znakovi
  6. Funkcije
  7. Strukture
  8. Datoteke

Izvorni tekstovi programa u zbirci:
Ispravke uočenih grešaka u zbirci:

Akademska misao, Beograd, 2004, 2005, 2009, 2014, 2020

         
Autor: Laslo Kraus
E-pošta: kraus@etf.rs

Copyright © 2020, Laslo Kraus
Poslednja revizija: 25.12.2020.