Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Laslo Kraus

Programski jezik C++
sa rešenim zadacima

Jedanaesto, dopunjeno izdanje (u pripremi)

Usaglašeno sa standardom C++17


11. izdanje

10. izdanje

9. izdanje

8. izdanje

7. izdanje

6. izdanje

5. izdanje

4. izdanje

3. izdanje

2. izdanje

1. izdanje

Ova knjiga predstavlja udžbenik za programski jezik C++ namenjen širokom krugu čitalaca. Knjigu mogu da koriste i ljudi s relativno malo programerskog iskustva, ali je vrlo korisna i za profesionalne programere kojima jezik C++ nije osnovni programski jezik u profesionalnoj delatnosti.

Jezik C++ je izrastao iz jezika C. Ova knjiga je nastavak autorove knjige Programski jezik C sa rešenim zadacima. Podrazumeva se da čitalac zna osnovne elemente jezika C i da ima izvesno iskustvo u programiranju na jeziku C.

Ova knjiga je više nego udžbenik za programski jezik C++. Kroz rešene zadatke prikazane su i primene osnovnih elemenata objektno orijentisanog programiranja, a na primerima koji se uopšteno sreću u računarskoj tehnici: obradi redova, stekova, listi, tekstova, datoteka itd. Posebna pažnja posvećena je i inženjerskim aspektima programiranja. Nije dovoljno da program rešava zadati problem, već treba da bude i „lep”, razumljiv, da se lako održava, da troši što manje memorije i da bude što efikasniji.

Svi programi koji se nalaze u ovoj knjizi potpuni su u smislu da mogu da se izvršavaju na računaru. Provereni su na nekoliko računara korišćenjem nekoliko različitih prevodilaca za jezik C++.

Sadržaj:
  1. Uvod
  2. Proširenja jezika C
  3. Klase
  4. Preoterećivanje
  5. Izvedene klase
  6. Izuzeci
  7. Generičke stvari
  8. Lambda izrazi
  9. Standardna biblioteka
  10. Ulaz i izlaz

Izvorni tekstovi programa u knjizi:
Ispravke uočenih grešaka u knjizi:

Akademska misao, Beograd, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2014, 2016, 2019
Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1998
Mikro knjiga, Beograd, 1994

         
Autor: Laslo Kraus
E-pošta: kraus@etf.rs

Copyright © 2019, Laslo Kraus
Poslednja revizija: 11.6.2019.