Thesis

Note: The list of topics is not exhaustive. The student can suggest their topic to the mentor, for consideration, by e-mail: drazen.draskovic@etf.bg.ac.rs.

BSc (Bachelor of Science) Thesis

#ID# Working title of the thesis topic (Serbian / English) Research field / courses Description Topic offered Status
Optički detektor i rešavač igre Sudoku AI March 2021 Defended (Sept. 2021)
Softverska realizacija kviza "Stigni me ako znaš" SwE, WEB April 2021 Defended (Sept. 2021)
Realizacija društvene mreže za ljubitelje muzike SwE, WEB March 2021 Defended (Sept. 2021)
Realizacija elektronskog novčanika za praćenje mesečnih troškova WEB March 2021 Defended (Sept. 2021)
Realizacija softverskog alata za okruženje Visual Studio Code za određenu biblioteku SwE March 2021 Defended (Sept. 2021)
Razvoj igre "Fantasy EURO 2020" WEB, SwE March 2021 Defended (Aug. 2021)
Softverski sintisajzer zvuka sa podrškom za MIDI kontroler SwE February 2021 Defended (Sept. 2021)
Realizacija mobilne aplikacije za obaveštavanje studenata MOB March 2021 Defended (Sept. 2021)
Ekstraktivna sumarizacija teksta korišćenjem jezičkog modela BERT AI (NLP) January 2021 Defended (Aug. 2021)
Razvoj kviza "TV Slagalica" za dva igrača WEB Nov. 2020 Defended (Sept. 2021)
Primena WebAssembly korišćenjem C ili C++ koda u savremenim veb aplikacijama WEB, SwE May 2021 Available
Primena WebAssembly modula u serverskoj NodeJS aplikaciji WEB, SwE May 2021 Available
Kontejnerizacija u razvoju softvera korišćenjem Docker i Podman alata SwE January 2022 Available
Razvoj veb sajta katedre za RTI u različitim sistemima za upravljanje sadržajima WEB February 2022 Available
Razvoj savremene veb aplikacije korišćenjem Svelte radnog okvira WEB March 2023 Available
Razvoj savremene veb aplikacije korišćenjem SolidJS radnog okvira WEB March 2023 Available
Razvoj digitalnog udžbenika za učenje matematike za niže razrede osnovne škole WEB, MOB February 2022 Reserved
Razvoj digitalnog udžbenika za učenje srpskog jezika za niže razrede osnovne škole WEB, MOB May 2022 Available
Razvoj interaktivne veb aplikacije sa rasporedom časova i mapom fakulteta WEB, MOB May 2022 Available
Razvoj veb aplikacije zasnovan na programskom jeziku Kotlin WEB March 2022 Available
Razvoj mobilne aplikacije "Potrošačka korpa" zasnovan na programskom jeziku Kotlin MOB March 2022 Available
Razvoj softverskog alata za prikupljanje informacija sa veba zasnovan na NodeJS WEB, DS March 2022 Available
Razvoj veb portala za vizuelizaciju saobraćajnih nezgoda u Beogradu WEB, DS March 2022 Available
Razvoj veb portala sa mapom za vizuelizaciju kvarova na beogradskim mrežama WEB, DS March 2022 Available
Razvoj veb portala za vizuelizaciju kvarova na beogradskim mrežama WEB, DS March 2022 Available
Automatski generatori jediničnih testova kod programskog jezika Java SwTS March 2022 Available
Automatski generatori jediničnih testova kod veb aplikacija SwTS March 2022 Available
Mock testiranje u programskom jeziku Java SwTS March 2022 Available
Razvoj kompleksnih veb aplikacija korišćenjem programskog jezika Go WEB, SwE April 2022 Available
Razvoj e-Student portala u novim veb radnim okvirima korišćenjem nekoliko manjih servisa/aplikacija WEB, SwE April 2022 Available
Razvoj alata (ili primena postojećih alata) za vizuelizaciju podataka o kandidatima za upis na ETF WEB, DS April 2022 Available
Analiza otvorenih pozicija i potražnje iz oblasti računarstva i informacionih tehnologija DS, WEB April 2022 Reserved
Kontinuirana integracija i isporuka korišćenjem alata Jenkins SwE April 2022 Available
Primena gejmifikacije u algoritmima pretraživanja GAM, WEB, AI April 2022 Available
Primena gejmifikacije u teoriji igara GAM, AI April 2022 Available
Primena gejmifikacije u metodu zadovoljenja ograničenja GAM, AI April 2023 Available
Razvoj inteligentnog agenta za MS Teams platformu korišćenjem Microsoft Bot Framework AI May 2023 Available
Digitalni herbarijum 2D WEB May 2022 Reserved
Digitalni terarijum/akvarijum - 3D WEB May 2023 Available
Razvoj virtuelne laboratorije za hemiju WEB May 2023 Available
Razvoj generatora pitanja za web kviz Srbomer WEB May 2023 Available
Razvoj igre CLUEDO WEB May 2023 Available
Razvoj igre DIXIT WEB May 2023 Available
Razvoj aplikacije za anketiranje za Slack platformu WEB May 2023 Available
Mobilna aplikacija - kosarkaski album "World Cup 2023" MOB May 2023 Available
Razvoj ekstenzije za veb pregledače Google Chrome i Firefox WEB May 2023 Available
Razvoj ekstenzije za alat za reviziju koda Gerrit SwE May 2023 Available
Razvoj veb aplikacije korišćenjem Angular i Spring Boot tehnologije WEB May 2023 Available
Razvoj veb aplikacije korišćenjem ReactJS i Spring Boot tehnologije WEB May 2023 Available
Razvoj mobilne aplikacije za prepoznavanje saobraćajnih znakova u Srbiji iz slike/snimka AI, MOB May 2023 Available
Razvoj veb aplikacije za razvoj enigmatskih zadataka i njihovo rešavanje WEB, AI May 2023 Available
Razvoj Web3 aplikacije WEB May 2023 Available
Razvoj pametne infrastrukture i njeno upravljanje kroz veb/mobilnu aplikaciju WEB, MOB April 2023 Available
Primena "digitalnih blizanaca" u Internet stvarima WEB, HW May 2023 Available
Razvoj veb platforme za povezivanje klijenata i agencija za renoviranje objekata WEB May 2023 Available
Razvoj veb platforme za oglašavanje prodaje i izdavanja nekretnina sa vizuelnim elementima WEB May 2023 Available

MSc (Master of Science) Thesis

#ID# Title of the thesis topic (Serbian / English) Research field / courses Description Topic offered Status
Određivanje reputacije osobe analizom sadržaja sa mikrobloging platforme Twitter AI (NLP) April 2022 Available
Razvoj višejezičkog modela za analizu sentimenta u srpskom jeziku AI (NLP) April 2022 Available
Rodna ravnopravnost u tekstovima na srpskom jeziku AI (NLP) April 2022 Available
Procene kvaliteta pisanja softverskog koda SwE, SwTS April 2022 Available
Razvoj inteligentnog agenta (chatbot) za srpski jezik za društveno-političke teme AI (NLP) April 2022 Available
Analiza reakcija korisnika mikrobloging platforme (Twitter) na dešavanja u Srbiji AI (NLP) April 2022 Available
Razvoj softverske aplikacije za razvoj test plana i evidenciju automatizovanih i manuelnih testova SwTS April 2022 Available
Automatizovano testiranje velikih poslovnih informacionih sistema SwTS May 2022 Defended (Sept. 2022)
Razvoj mobilne aplikacije za predlaganje kombinacija odeće i obuće AI, MOB April 2022 Available
Razvoj mobilne aplikacije za putovanja sa prikupljanjem podataka iz različitih izvora AI, MOB April 2022 Available
Generator smislenih kratkih tekstova na srpskom jeziku (NLP) AI (NLP) April 2022 Available
Automatsko prepoznavanje nedostajućih znakova interpunkcije za srpski jezik na osnovu baze kratkih tekstova AI (NLP) April 2022 Available
Razvoj rekurentne neuralne mreže za generisanje veštačkog teksta AI (NLP) May 2022 Available
Automatizovani softver za otkrivanje govora mržnje na internetu AI (NLP) December 2022 Available
Primena pojačanog učenja (reinforcement learning) u razvoju igre "The Incredible Machine" AI June 2022 Available
Primena algoritama mašinskog učenja u određivanju cene automobila korišćenjem različitih evropskih izvora AI June 2022 Defended (Sept. 2022)
Primena algoritama mašinskog učenja u određivanju cene turističkih aranžmana AI June 2022 Reserved
Tehnike inteligentne proizvodnje: metode i primene AI January 2023 Available