Courses

Course # Course title (serbian) Course title (english) Semester Period
SI3TS Testiranje softvera Software Testing Autumn January 2010 - present
SI3PSI Principi softverskog inženjerstva Principles of Software Engineering Spring January 2010 - present
SI3USP Upravljanje softverskim projektima Software Project Management Spring January 2010 - present
OO1ORT, SI1OR1 Osnovi računarske tehnike 1 Fundamentals of Computer Engineering 1 Spring January 2010 - present
OO1POT, SI1POR Praktikum iz osnova računarske tehnike Practicum in Fundamentals of Computer Engineering Spring January 2010 - present
IR3RM, SI2RM Računarske mreže 1 Computer Networks 1 Spring January 2010 - present
IR4ROI, SI3ROI Računarske osnove Interneta (Računarske mreže 2) Computing Fundamentals of the Internet (Computer Networks 2) Autumn October 2010 - present
IR4ES, SI4ES Ekspertski sistemi Expert Systems Spring January - September 2011
OS4IP Internet programiranje Internet programming Autumn October 2009 - present
IR4PIA, SI4PIA Programiranje Internet aplikacija Programming Web applications Autumn/Spring January - September 2011,
January 2013 - present
SI2VD Veb dizajn Web design Spring January - September 2011