Aleksandra Smiljanić   
Srpski (Serbian) English (Engleski)

 

 

Kućna strana Radovi Predavanja CV

Diplomirala sam na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1993 godine. Zatim sam magistrirala i doktorirala  elektrotehniku na Prinstonu u SAD, 1996 i 1999. Radila sam u istraživačkim  AT&T laboratorijama  (SAD) od 1999 do 2004, i u NEC laboratorijama (SAD)  u toku  leta 1997 i 1998.  Od maja 2007 do jula 2008 sam bila Ministar zadužen za telekomunikacije i informaciono društvo. Ovde možete naći izveštaj rada ministarstva u tom periodu, a takođe i detaljan tabelarni izveštaj rada po sektorima. Od 2005 do 2008 sam bila pridruženi profesor na Stony Brook University, a od 2007 do 2010 na Polytechnic Institute of New York University.  Trenutno radim kao vandredni profesor na Beogradskom Univerzitetu.

Moje istraživanje je u oblasti arhitekture i kontrolnih algoritama paketskih svičeva i Internet rutera. Pogledajte neke od mojih radova.

Bila sam član programskog komiteta (TPC) za IEICE/IEEE Workshop on High Performance Switching and Routing 2002, (HPSR'02). Zatim sam bila član u programskim komitetima (Technical Program Committee-TPC) za IEEE Workshop on High Performance Switching and Routing 2003 (HPSR'03), Workshop on QoS in Multiservice IP Networks 2003 (QoS-IP'03), International Conference on Information Technology: Research and Education 2003 (ITRE'03), IEEE HPSR 2004, i IEEE GLOBECOM 2004, QoS-IP 2005, i IEEE HPSR'05. Takođe sam bila TPC član za IEEE HPSR 2006, IEEE HPSR 2007, IEEE HPSR 2008, QOS-IP 2008, IEEE HPSR 2009, International Conference on Computer Communications and Networks 2009 (ICCCN'09), IEEE HPSR 2010, i IEEE HPSR 2011.

Takođe sam bila predsednik organizacionog komiteta konferencije IEEE HPSR 2012, koja se održala u Beogradu.

Bila sam editor u OSA Journal on Optical Networking (JON) od 2003 do 2009. Od 2005 do 2011 sam bila editor u IEEE Communication Letters.

U okviru svog angažovanja protiv prodaje Telekoma Srbije, izradila sam analizu koja ukazuje na štetnost ove prodaje po građane i državu.

Od 2014. godine sam šef Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije.

Aleksandra Smiljanić
Bulevar Kralja Aleksandra 73
11000 Beograd, Srbija


telefon: (38111) 3218-380
faks:  (381111) 3218-433