Za nove materijale pogledati sajt predmeta
Stari materijali (skolske godine pre 2009/10):
  • Uvod
  • Kako napisati CV
  • Kako napraviti prezentaciju
  • Kako napraviti pregledni rad