Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Ласло Краус Настава

Електронска пошта: kraus@etf.rs

[ Објектно оријентисано програмирање I (IR2OO1/IR3OO1/SI2OO1) ]
[ Објектно оријентисано програмирање II (IR2OO2/IR3OO2/SI2OO2) ]
[ Пројектовање софтвера (IR4PS/SI3PS) ]

[ Програмски језици и методе програмирања (РИ3ПЈМ) ]
[ Оперативни системи (РИ4ОС) ]
[ Објектно оријентисани софтвер (РИ5ООС) ]
[ Програмски језици (ЕГ2ПЈ) ]
[ Рачунарске основе и примена Интернета (РИ5РОП) ]

         
Аутор: Ласло Краус
Е-пошта: kraus@etf.rs

Copyright © 2014, Laslo Kraus
Последња ревизија: 22.9.2014.